PRAWO DO PRAWDY

STOP  KŁAMSTWOM POLITYCZNYM

Zapraszamy do szerokiej, ogólnopolskiej debaty wielu różnych środowisk.

Chcemy wypracować w dyskusji skuteczny mechanizm kary za kłamstwa polityczne  i wprowadzić go do kodeksu karnego, np. w drodze inicjatywy obywatelskiej.

Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość wprowadzenia do kodeksu karnego nowej kategorii przestępstwa – „kłamstwa politycznego” – i w rezultacie pociągnięcie do odpowiedzialności za świadomie wprowadzające w błąd, sprzeczne z faktami wypowiedzi polityków.

Chcemy też rozmawiać o propozycji wpisania do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nowej kategorii prawa: „Prawa do prawdy”, to znaczy prawa do prawdziwej informacji ze strony władzy publicznej.

Czy świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd może być uznane za nadużycie uprawnień  lub co najmniej niedopełnienie obowiązków (w rozumieniu kodeksu karnego)?

Przyzwyczajenie powoduje, że bezprawie uważa się za prawo, a fałsz za prawdę.

Georg Christoph Lichtenberg

Nigdy tak wielu nie było manipulowanych przez tak nielicznych.

Aldous Huxley

Jest już bardzo źle, jeśli dziś powiedzenie czegoś fałszywego przynosi tyle zaszczytu.

Georg Christoph Lichtenberg

Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje.

Karel Čapek

Nie ma wielkości, gdzie nie ma prawdy

Gotthold Ephraim Lessing