Geneza – czyli o co właściwie chodzi?

ZADALIŚMY SOBIE

PYTANIA

Czy możliwa jest polityka bez kłamstwa?

Czy zasady demokratycznego państwa prawa mają szansę przetrwać w świecie post-prawdy?

Czy prawo karne może stanowić skuteczną barierę dla polityki opartej na kłamstwie?

ODPOWIEDŹ?

Podstawą demokracji jest prawda
Totalitaryzm opiera się na kłamstwie.
Chcemy wyjść z zaklętego kręgu, w którym wszyscy wiemy, że „politycy kłamią” i że „nic nie da się z tym zrobić”.
Chcemy, by politycy ponosili odpowiedzialność za wypowiadane słowa, by ponosili karną odpowiedzialność za kłamstwo.

Tak powstał projekt „Prawo do prawdy”.

Szukamy skutecznych narzędzi do walki z kłamstwem politycznym.

Rozpoczynamy kampanię społeczno–edukacyjną, piętnująca świadome kłamstwa polityków i ich całkowitą bezkarność.
Zapraszamy do współpracy przy projekcie wszystkie siły prodemokratyczne, organizacje społeczne i proobywatelskie oraz wszystkich tych, którzy nie godzą na politykę opartą na kłamstwie.

Pragniemy również podjąć dyskusję  nad możliwością dołączenia do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kategorię nowej kategorii prawa: Prawa do prawdziwej informacji ze strony władzy publicznej. Takie Prawo do prawdy wyposażyłoby obywateli państw Rady Europy w instrument prawny, który pozwoli zaskarżyć władze publiczne świadomie posługujące się kłamstwem do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Masz prawo do prawdy, wszyscy mamy!

Kłamstwo polityczne –  to świadome podawanie przez osoby pełniące określone funkcje publiczne nieprawdziwych, sprzecznych z faktami informacji mogących wprowadzać opinię publiczną w błąd.


#PrawoDoPrawdy    #StopKłamstwomPolitycznym    #MamPrawoDoPrawdy

Przyzwyczajenie powoduje, że bezprawie uważa się za prawo, a fałsz za prawdę.

Georg Christoph Lichtenberg

Nigdy tak wielu nie było manipulowanych przez tak nielicznych.

Aldous Huxley

Jest już bardzo źle, jeśli dziś powiedzenie czegoś fałszywego przynosi tyle zaszczytu.

Georg Christoph Lichtenberg

Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje.

Karel Čapek

Nie ma wielkości, gdzie nie ma prawdy

Gotthold Ephraim Lessing